Går ut mot skolebibliotek-kutt i Bærum

Tirsdag 18. august besluttet Bærum å kutte i skolebibliotektilbudet. Bibliotekarforbundet frykter for både arbeidsplasser og tilbudet til elevene.

Bærum kommune ønsker blant annet at skolebibliotekene blir et samlingssted etter skoletid, der foreldre og frivillige bidrar. De vil også at bibliotekene blir mer elevstyrt. Samtidig mister hver skole 18.000 kroner til skolebibliotek årlig i 2021 og 36.000 kroner årlig fra 2022.

Bærum kommunes Hovedutvalg for barn og unge behandlet saken 18. august.

– Det å utnytte skolebygninger på kveldstid er helt fint, men for oss er dette en tåkelegging av hva saken handler om, sier seniorrådgiver Bente Ørberg i Bibliotekarforbundet til Budstikka.

Hun understreker at skolebibliotekarene er viktigere enn noen gang.

– Det vi frykter er at pengene taes fra den faglige driften av bibliotekene, altså den som foregår i skoletiden. Det vil gå ut over
bibliotekarstillingene og svekke tilbudet til elevene. I den nye læreplanen skal kildekritikk og kritisk tenkning inn i alle fag, sier Ørberg til Budstikka.

BF har flere ganger de siste årene engasjert seg i planlagte nedskjæringer på skolebibliotekene i Bærum, blant annet i forbindelse med kuttforslaget i fjor høst.