Forbundsstyret har lagt frem forslag til målprogram og vedtekter for perioden 2023-2026. Bildet viser en tallrekke hvor årstallet 2023 er markert med en kartnål, deretter kommer årene 2024 og 2025 til syne, 2026 synes svakt i utkanten av bildet.

Forslag til målprogram og vedtekter for 2023-2026

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet har lagt frem forslag til målprogram og vedtekter for landsmøteperioden 2023-2026. Når landsmøtedelegatene samles i november skal de ta stilling til en rekke saker. Forbundsstyret ønsker å gjøre organisasjonen kjent med forslag til vedtektsendringer og målprogram så tidlig som mulig, slik at distriktslagene og delegatene kan få mulighet til å diskutere sakene lokalt. Både målprogram og vedtekter har var oppe til diskusjon i landsstyret.

Forslag til målprogram

Her finner du forbundsstyrets forslag til målprogram for landsmøteperioden 2023-2026. Målprogramutvalget har bestått av nestleder Glenn Karlsen Bjerkenes, forbundsstyremedlem Elisabeth Reinertsen og Bente Ørberg fra sekretariatet.

Forslag til vedtektsendringer

Utvalget som har arbeidet med vedtektene har bestått av Ørjan Persen og Linda Rasten og Miriam Bakkeli fra forbundsstyret. Forslaget finner du her, og eksisterende vedtekter kan du lese her.


Landsmøtet skal behandle følgende saker:


a) Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger siden forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøteperiode.
e) Godtgjøring av forbundsstyrets medlemmer.
f) Konfliktfondets størrelse.
g) Innkomne saker.
h) Målprogram.
i) Budsjett.
j) Vedtekter.
k) Valg:
Leder i forbundet.
Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.