Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Forhandlingslederne møtte staten da hovedoppgjøret i staten startet i dag. Unios forhandlingsleder på statsområdet Petter Aaslestad lengst til venstre. (Foto: Unio)

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017.

– Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad.

Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling. Unio krever reallønnsvekst.

– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen, presiserer Petter Aaslestad.

Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april kl 24.00.  Forhandlingsleder for Unio stat er Petter Aaslestad.

Bibliotekarforbundet har 163 medlemmer i det statlige tariffområdet. BF deltar i forhandlingene på linje med Unios øvrige 12 forbund, hvorav Politiets Fellesforbund er størst med sine 13 407 medlemmer på statsområdet.