Tariff 2016: Forhandlingsinnspurt i offentlig sektor

Hovedoppgjøret i offentlig sektor er inne i en avgjørende fase. Natta til 1. mai er fristen for å komme til enighet i stat og kommune.

Monica Deildok -2016-04

Monica Deildok er forhandlingsleder i Bibliotekarforbundet. (Foto: Embret Rognerød)

Hovedtariffavtalene er nå opp til forhandling i sin helhet, både i staten, kommunesektoren (KS) og Oslo kommune. Fagforeningene har levert krav, arbeidsgiverne har svart med tilbud, og det er jevnlige forhandlingsmøter mellom partene. Men i den avgjørende fasen fram mot helga, er det lite partene kan og vil si utad.

– Det er innspurt nå. Vi ønsker selvfølgelig å komme i havn på egen hånd, uten å måtte gå til meglingsmannen og be om bistand, sier BFs forhandlingsleder Monica Deildok.

Og det er altså lørdag 30. april kl 24.00 som er fristen. Det er riktignok ikke uvanlig å forhandle på overtid, men det skjer bare dersom partene ser muligheten for en løsning. Hvis de ikke kommer til enighet, såkalt «brudd» i fagforeningsspråket, så meldes dette til riksmegleren, som setter en ny tidsplan med frister for å komme fram til enighet gjennom megling. Og det er ikke før dette løpet eventuelt har strandet at det kan bli streik.

Kortene tett til brystet
BFs forhandlingsleder holder imidlertid kortene tett til brystet om hvor dette bærer hen:

– Det er mange elementer i spill under forhandlingene Mer ønsker jeg  ikke å kommentere innholdet i forhandlingene nå.

– Men lønn er et viktig element?

– Selvfølgelig. I tariffoppgjørene er alltid lønnsnivå og fordeling av lønnstillegg viktig. Det ble jo lansert allerede da vi la fram kravene i starten av oppgjøret, at kjøpekraften må opprettholdes, sier Monica Deildok.

Videre framdrift
Dersom oppgjørene i offentlig sektor ikke kommer i mål, selv ikke etter megling, blir det streik. Det kan skje i ett av tariffområdene, i ingen av dem eller i alle. I hovedoppgjøret for to år siden kom det til enighet gjennom mekling, mens det for fire år siden ble streik i både stat, KS og Oslo kommune.

I tariffområdet Spekter er de allerede ferdig med de såkalte A1-forhandlingene om sosiale bestemmelser. A2-forhandlingene, der BFs medlemmer i helseforetakene hører hjemme, er berammet til 12. mai. For BF-medlemmene i tariffområdet Virke er forhandlingene berammet til juni.