Flere vil bli bibliotekar

Det er en solid økning i antallet søkere med bibliotekutdanning som sitt førstevalg, viser årets tall fra Samordna Opptak.

I dag offentliggjorde Samordna Opptak søkertallene til høyere utdanning i år. De viser rekordhøy søking til universiteter og høyskoler.

Også for de fem utdanningstilbudene innen bibliotekfag i Norge er årets søkertall positive: Totalt har 474 søkere satt opp en av disse utdanningene som sitt førstevalg – mot 395 i fjor.

Den største bibliotekutdanningen er bachelorgraden i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet med 120 studieplasser. 195 søkere har i år satt opp denne utdanningen som sitt førstevalg. I fjor var antallet 157.

Svært populært årsstudium
Størst rift om plassene er det imidlertid på årsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved samme studiested. Hele 141 søkere har satt opp dette som sitt førstevalg i år – mot 120 i fjor. Her er det kun ti studieplasser, noe som gjør utdanningen til en av dem med aller trangest nåløye.

Også Skolebibliotekkunnskap-studiet ved Universitetet i Agder (UiA) er blitt mer populært: Utdanningen tilbyr 25 studieplasser. 87 søkere har dette studiet som sitt førstevalg i år, mot 71 i 2020.

Årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr 30 studieplasser. 52 søkere har dette som sitt førstevalg i 2021 mot 31 i 2020.

UiT tilbyr også bachelorutdanning innen Medie- og dokumentasjonsvitenskap. Det er færre som har oppgitt dette som sitt førstevalg (19) enn antallet studieplasser (30). Men det er imidlertid en liten økning i antall søkere sammenlignet med året før, da 16 søkere hadde dette som sitt førstevalg.

Totalt er det 215 studieplasser på de fem utdanningstilbudene innen bibliotekfag i Norge. I fjor var antallet 205.