Flere har bibliotekstudiene som førstevalg i år

357 søkere hadde ett av bibliotekstudiene i Norge som sitt førstevalg i år, mot 342 i fjor. Det er studiene i Oslo som trekker oppover. Agder holder sitt nivå, mens Tromsø går noe tilbake.

Etter en kontinuerlig økning i antall søkere til bibliotekstudiene fra 2012 til 2017, kom en liten nedgang i fjor. Men i år peker pila oppover igjen. Det var 357 søkere som hadde ett av bibliotekstudiene i Norge som sitt førstevalg i år, mot 342 i fjor. Dette går fram av statistikken fra Samordna opptak. Bortsett fra toppåret 2017, da 374 søkere hadde et bibliotekstudium som sitt førstevalg, er årets søkertall de beste for bibliotekstudiene siden 2011.

4,4 % samlet framgang for bibliotekfag

Ved OsloMet er både bachelorstudiet og årsstudiet i «Bibliotek- og informasjonsvitenskap» regnet med i tallene.  Ved Norges Arktiske Universitet er både «Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap» og «Medie- og dokumentasjonsvitenskap» regnet med. Ved Universitetet i Agder gjelder tallene studiet «Skolebibliotekkunnskap». Søknad til masterstudier er ikke med i noen av tallene.

I prosent representerer økningen i førstevalgsøkere til bibliotekstudiene ved de tre universitetene, sett under ett, en framgang på 4,4 % fra 2018 til 2019.

Oslo drar opp

Det er Oslo som merker mest framgang. Det er 160 som har bachelorstudiet ved OsloMet som sitt førstevalg i år, mot 154 i fjor. Årsstudiet er det 93 som har øverst på prioriteringslista si, mot 79 i fjor. Samlet har de to studiene i Oslo en framgang i antall førstevalgsøkere på 8,6 %.

I Tromsø fortsetter en nedadgående tendens for tredje året på rad. 41 hadde ett av de to studiene der som sitt førstevalg i år, mot 45 i fjor. I prosent er nedgangen på hele -8,9 %. Dette kommer etter at Tromsø hadde 47 førstevalgsøkere i 2017 og 52 i 2016.

I Agder er det nesten ingen endring fra i fjor: 63 søkere hadde skolebibliotek som førstevalg i år, mot 64 i fjor, en nedgang på -1,6 %. Antall førstevalgsøkere i Agder var 57 i 2017 og 59 i 2016.

Nedgang i samlet søkertall til høyere utdanning

Det samlede antall søkere til høyere utdanning gjennom Samordna opptak – for alle studier ved alle læresteder – var 138 732 personer per 16. april 2019.  Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %. Denne nedgangen kommer etter en kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene.

Økningen i antall førstevalgsøkere til bibliotekstudiene er derfor ekstra gledelig.

Seks utdanningsområder har en økning i antall førstevalgsøkere, mens 10 utdanningsområder har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor. Det er store variasjoner i antall søkere til de ulike utdanningsområdene. Av utdanningsområder med mange søkere ser vi i år en økning til samfunnsfag med 99 flere førstevalgssøkere (+0,6%), lærerutdanning med 133 flere førstevalgssøkere (+1,0%) og informasjonsteknologi, som ble satt som førstevalg av 378 flere personer (+6,3 %).

Etter åtte år med økning i søkertallene til helsefag ser vi i år en nedgang. Det er 1 880 færre søkere til helsefag i år, en nedgang på -4,8%. Nedgangen er størst på sykepleiestudiene.