Ferske studenter engasjert i debatt om bibliotekenes uavhengighet

Onsdag 23 august er auditorium 131 fylt opp med våkne studenter som noterer og følger med. På timeplanen i dag står en paneldebatt om demokrati og bibliotekenes rolle i forvaltningen av ytringsfrihet. Bibliotekarforbundet, Fagforbundet og Norsk Bibliotekforening er invitert, og klar til et møte med studentene ved bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMET.

Fulle forelesninger ved studiestart

Det er mange som har takket ja til en studieplass i høst, og søkertallene er gode. Kim Tallerås ved institutt for arkiv- bibliotek- og informasjonsfag (OsloMET), sier at søkertallene ved bibliotek- og informasjonsvitenskap er tilbake på pre-pandemi-nivå, og omtrent der hvor de har ligget stabilt i mange år. I 2021 var det en solid vekst i søkertallene, noe som kan ha skyldtes pandemien.

Bibliotekene som uavhengig møteplass

På skjermen lyser en side fra lovdata opp i stort format, og foreleser Sunniva Evjen ber studentene reflektere over hva det innebærer at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Biblioteket trenger ikke å være polariserende

Paal Bjerke Andersen fra Fagforbundet får første ord i debatten. Som programansvarlig i et storbybibliotek har ikke Paal vært i en situasjon hvor han selv har måttet ta ubehagelige beslutninger om hvem som får ha arrangementer eller ei på eget bibliotek. Han er likevel takknemlig for betydningen som paragrafen har hatt for debatten. Det vi må prøve å få til, sier Paal, er en samfunnsdebatt, og en forståelse av hvordan samfunnet er.  

Formålsparagrafen har fått virke i snart ti år, og den er nærmest unik i verdenssammenheng, men bibliotekene ligner likevel slik vi drev før, sier Helene Voldner i Norsk Bibliotekforening. Vi har hatt en intern samtale i bibliotekene som er veldig spennende, men så er det en annen samtale på utsiden som er veldig annerledes og viktig, og disse samtalene bør begynne å nærme seg hverandre.

Uavhengighet er ikke svart-hvitt

Forbundsleder i Bibliotekarforbundet, Veronicha Angell Bergli har flere ganger måtte støtte biblioteksjefer i tvilstilfeller når usikkerheten rår. –Det vi i liten grad har diskutert åpent, er meningsinnholdet i ordlyden uavhengig når det gjelder biblioteksjefens rolle i folkebibliotekene. Uavhengig betyr ikke det samme som nøytral, og der er det mange som blir usikker. Vi jobber mye med å få biblioteksjefer og folk som jobber i bibliotek til å bli tryggere i sine avgjørelser når det gjelder kontroversielle avgjørelser, men det er ikke veldig enkelt, og det er ikke svart-hvitt.

4 personer på stoler foran skjerm i auditorium. Foto.
Fra venstre: Paal Bjeke Andersen, tillitsvalgt i Fagforundet, Veronicha Angell Bergli, forbundsleder i Bibliotekarforbundet og Helene Voldner, nestleder i Norsk Bibliotekforening var paneldeltakere i debatten. Sunniva Evjen (t.h) fra OsloMET ledet debatten sammen med Kim Tallerås.

Viktige spørsmål fra engasjerte studenter

Det er liten tvil om at debattens publikum, i dette tilfellet bibliotekarstudentene ved OsloMET, har valgt riktig retning. Lyden fra tastaturer har knastet jevnt i over en time, og til slutt blir ytringsrommet også åpnet for de lydhøre studentene. En lurer på hva som stod i formålsparagrafen før 2014. En annen kommenterer nødvendigheten av å høre alle stemmer.

Emilie Syversen har akkurat begynt på bibliotekarstudiet, hun vil vite hvor mye av sitt eget politiske individ hun skal ta med inn i jobben som bibliotekar? Mikal Loke Hauge lurer på hva man gjør eller hvor man finner støtte hvis og når man må ta ubehagelige beslutninger. Panelet har nettopp måttet ta stilling til om de mener at biblioteksjefen ved Deichman Bjørvika, Knut Skansen, tok riktig beslutning da han avviste det kontroversielle forlaget Legatum tidligere i år. Flere hender er i luften, men tiden strekker ikke til. Og debatten fortsetter på utsiden av lokalet.

Studentmedlemskap i Bibliotekarforbundet

Studerer du arkiv- eller bibliotekfag? Da kan du bli medlem hos oss. Les mer om fordelene ved medlemskap, og meld deg inn her.