Tariffområde Stat: Når kan jeg kreve særskilte forhandlinger?

Hjemmel for å kreve særskilte forhandlinger finnes i Hovedtariffavtalens Kap 2 Lokale forhandlinger punkt 2.5.3 Særlig grunnlag.

OSS-ikon-ForhandlingerDen vanligste årsaken til å kreve særskilte forhandlinger er knyttet til at det har skjedd endringer i de forholdene som er lagt til grunn ved fastsetting av lønn for den enkelte, det kan dreie seg om kompetanseheving eller endring i ansvarsområder/ stillingsinnhold.

I tariffavtalen presiseres det at endringen må være vesentlig, men det står også at det kan tas hensyn til endring som har skjedd over tid. En annen vanlig årsak til å benytte seg av hjemmelen i 2.5.3 er at det har oppstått utilsiktede lønnsforskjeller som følge av sammenslåing eller omorganisering.

 

Sist oppdatert: 12. juli 2018