Tariffområde Oslo kommune: Når kan jeg kreve særskilte forhandlinger?

For eksempel når det foreligger omfattende endring av stillingens ansvarsområde, behov for å beholde/rekruttere arbeidstakere, ved kompetanseutvikling hos arbeidstakeren eller ved organisatoriske endringer.

OSS-ikon-ForhandlingerHovedtariffavtalen i Oslo kommune heter Dokument 25, og bestemmelsene om forhandlinger mellom de lokale parter er nedfelt her.

For bibliotekarer i Oslo kommune kan særskilte forhandlinger føres for enkeltarbeidstakere eller grupper av arbeidstakere med hjemmel i Dok 25 Del A § 16.2 når det foreligger omfattende endring av stillingens ansvarsområde, behov for å beholde/rekruttere arbeidstakere, ved kompetanseutvikling hos arbeidstakeren eller ved organisatoriske endringer. Ved uenighet bringes saken inn for de sentrale parter.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.