Hvilke spesielle rettigheter gjelder for arbeidstakere over 60 år?

Arbeidstakere som er over 60 år, eller fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til 6 virkedager - tilsvarende en uke - ekstra ferie, ifølge ferieloven. Feriepengene skal da beregnes etter en høyere prosentsats. Du kan selv bestemme når denne ekstraferien skal tas ut.

OSS-ikon FerieVær oppmerksom på at ytterligere ferie kan være regulert i tariffavtalen din.

Les også: Hvor mange feriedager har jeg krav på?

Hvis du er over 60 år kan du altså selv bestemme når ekstraferien din skal tas ut, men arbeidsgiver må varsles minst 14 dager før. Ekstraferien kan enten tas ut samlet, eller med en eller flere dager om gangen, ifølge ferieloven § 5. Deles ekstraferien opp, kan du som arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som du normalt har i løpet av en uke. I likhet med arbeidstakere under 60 år er du forøvrig forpliktet til å ta ut hele ferien i løpet av ferieåret (med enkelte unntak).

Les også: Er jeg forpliktet til å ta ut ferie?

Feriepenger for arbeidstakere over 60 år
Arbeidstakere over 60 år har krav på et tillegg på 2,3 % i feriepengesatsen, men beregningsgrunnlaget er her begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, som pr. 1. mai 2018 utgjør kr. 96.883. Feriepengesatsen for arbeidstakere som passerer 60 år i ferieåret blir da enten 12,5 prosent (10,2 + 2,3) for de som har ferielengde etter ferieloven, eller 14,3 prosent (12 + 2,3) for de som har ferielengde etter tariff/arbeidsavtale.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.