Skal det avholdes drøftingsmøte i en nedbemanningssituasjon?

Ja, det skal holdes drøftingsmøte for arbeidstakere som blir vurdert oppsagt, også når oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold, slik situasjonen er i en nedbemanningssituasjon. I en nedbemanningssituasjon har du som arbeidstaker rett til å få din situasjon vurdert. Det innebærer at forhold rundt din kompetanse, private forhold vedrørende deg, foruten selvsagt din fartstid og ansiennitet skal vurderes konkret.

Omstillinger og nedbemanningerDette drøftingsmøtet er hjemlet i Arbeidsmiljølovens § 15.1. Arbeidsgiver skal innkalle til slikt drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse er foretatt. Dette er meget viktig, da arbeidsgiver skal bruke dette møtet til å innhente informasjon, og på denne måten skaffe seg et informert grunnlag før beslutning om oppsigelse foretas.

I noen sammenhenger blir også muligheten for annet arbeid i virksomheten drøftet i et slikt møte.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte i slikt møte, og BF anbefaler sterkt å ikke gå alene.

Sist oppdatert: 18. juli 2018