Når skal feriepengene utbetales?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

OSS-ikon FerieDet mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Arbeidstakerne får da vanlig lønn når ferien avvikles dersom denne avvikles på et annet tidspunkt.

Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.

Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.

Les også: Hva er forskjellen på opptjeningsår og ferieår?

Slutter du i jobben, skal du ha utbetalt de feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal normalt skje siste lønningsdag før fratreden.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.