Når må arbeidsavtalen foreligge?

Dersom arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuBestemmelsene om arbeidsavtale er å finne i arbeidsmiljøloven § 14-5. Her fremgår det også at den enkelte kan la seg bistå av tillitsvalgte i utforming av arbeidsavtalen.

Dersom arbeidsgiver presenterer en arbeidsavtale som inneholder bestemmelser som du reagerer på eller undrer deg over er det viktig at du tar kontakt med Bibliotekarforbundet.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.