Kan jeg pålegges å jobbe alene på kveldstid uten vakthold?

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for en trygg arbeidsplass. De tillitsvalgte og verneombudet skal bidra til dette. Derfor bør disse, sammen med arbeidsgiver, finne løsninger som ivaretar sikkerheten for de som skal betjene biblioteket

ArbeidstidI tilfeller hvor det er tvil om sikkerheten til de ansatte på biblioteket, er det grunn til å se på hva § 4-1 i arbeidsmiljøloven sier. Denne paragrafen dreier seg om generelle krav til arbeidsmiljøet, og slår fast at «arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig, ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd».

Hvis du er ansatt i et folkebibliotek, slår Kommunenes personalhåndbok (kapittel 13 om Arbeidsmiljø og HMS, som kun er tilgjengelig på papir) også fast at det er arbeidsgivers plikt å sørge for at det utføres systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.