Kan jeg forhandle lønn før jeg tiltrer i ny jobb?

Den lønnen som er anslått eller fastsatt i utlysningsteksten danner utgangspunktet for forhandlinger om lønn ved ansettelse. Den enkelte søker kan selv forhandle lønn ved tilsetting, og Bibliotekarforbundet anbefaler våre medlemmer å gjøre det.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuNår du starter i ny stilling, er det viktig å være klar over at du som nytilsatt normalt ikke vil bli prioritert ved de første lokale forhandlingene etter at du har tiltrådt stillingen.

Dette er bakgrunnen for at Bibliotekarforbundet anbefaler å forhandle lønn ved tilsetting. Det er den enkelte selv som må fremme krav i slike sammenhenger. Forhandling ved tilsetting er ingen normal forhandling, og det foreligger ingen mulighet for å anke arbeidsgivers tilbud.

Dersom du er usikker på lønnsnivå og lønnsbestemmelser i det aktuelle tariffområdet, eller hvordan du skal gå fram i en situasjon der du skal forhandle ved tilsetting, kan du ta kontakt med Bibliotekarforbundet.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.