Kan jeg få utvidet prøvetiden tilsvarende den tiden jeg er sykemeldt?

Arbeidsmiljøloven åpner for at prøvetiden kan forlenges dersom du har vært fraværende i prøvetiden, f.eks. på grunn av sykdom. Prøvetiden kan altså forlenges tilsvarende lengden på fraværet.

Permisjoner og sykemeldingerDersom du har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiveren din forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når du som arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette, og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

Det er arbeidsmiljølovens § 15-6 (4) som omhandler forlengelse av prøvetiden. Forlengelse av prøvetiden forutsetter altså at du ved ansettelsen ble skriftlig informert om adgangen til å forlenge prøvetiden, og at melding om forlengelse er skriftlig varslet før den opprinnelige prøvetidens utløp.

Sist oppdatert: 17. juli 2018.