Kan jeg avtale å ta ut ferie på forskudd eller overføre ferien til neste år?

Ja. Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie med inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager til neste ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

OSS-ikon FerieIfølge ferielovens kapittel 7 kan du avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 virkedager av den lovfestede ferien til neste ferieår. Det samme gjelder den avtalefestede ferien. Dette innebærer altså at du kan avtale å overføre inntil 17 virkedager (tilsvarende 14 arbeidsdager) totalt til neste ferieår, forutsatt at dette avtales skriftlig med arbeidsgiver.

Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte fridager. Det vil si at også lørdag er virkedag i ferielovens forstand.

Du har også rett til å avtale forskuddsvis avvikling av ferie i inntil 12 dager.

I KS-sektoren krever overføring av avtalefestet ferie en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les også: Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Sist oppdatert 18. juli 2018.