Kan det forhandles om annet enn lønn?

I utgangspunktet et det et lønnstillegg det skal forhandles om. Men de fleste tariffavtaler og overenskomster åpner for forhandlinger også om andre forhold samt om prinsippene og retningslinjene for fordeling av tillegg.

I lokale forhandlinger har partene drøftet seg fram til en felles lønnspolitikk. Denne skal ligge til grunn for fastsetting av lønn. Partene skal finne en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal bygges opp og utvikles.

Men i tillegg til lønnsforhold er det også fullt mulig å forhandle om tema som angår arbeidstakerne. Eksempler på slike forhold er:

  • skifttillegg/kompensasjon for ugunstig arbeidstid
  • full lønn under sykdom
  • tilleggspensjonsordninger
  • velferdstiltakt/trening i arbeidstiden
  • stillingskoder
  • omgjøring av stillinger

 

Oppdatert: 17. juli 2018