Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber overtid?

Arbeidsgiver kan etter loven pålegge ansatte å jobbe overtid når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeidet. Et eksempel på et særlig og tidsavgrenset behov er dersom en kollega er fraværende. Ansatte med helsemessige eller vektige sosiale grunner har imidlertid rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid når de ber om det.

ArbeidstidHjemmelen for dette finner du i arbeidsmiljølovens § 10-6 (10).

Dersom du har jobbet overtid er det mulig å avspasere overtiden time mot time. Overtidsgodtgjørelsen skal imidlertid alltid utbetales i tillegg. I flere tariffavtaler er det imidlertid fastsatt bedre rettigheter enn de minsterettighetene som er angitt i arbeidsmiljølovens § 10-6. Se derfor din aktuelle tariffavtale.

Les også: Hva er alminnelig arbeidstid?

Vanlige eksempler er:

  • overtidstillegg som er høyere enn 40 prosent.
  • høyere satser ved ubekvem arbeidstid (som for eksempel kveld, natt, helg og helligdager).
  • rett på overtidsbetaling ved arbeid ut over avtalt arbeidstid (for eksempel 37,5 timer, og ikke etter 40 timer, som er arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid).

Sist oppdatert: 12. juli 2018.