I hvilke situasjoner har jeg taushetsplikt?

Som tillitsvalgt har du som hovedregel ikke taushetsplikt fra informasjons- og drøftelsesmøter. Du har derimot taushetsplikt i situasjoner som omfatter sensitive personopplysninger som medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter.

Rollen som tillitsvalgt. .Det er viktig at tidligere tillitsvalgte sletter lagrede opplysninger som ikke lenger er nødvendige, og kun overfører den informasjonen som nye tillitsvalgte trenger.

Les også: Hva er mine viktigste rettigheter og plikter?

Sensitive personopplysninger er nærmere definert i personopplysningsloven (§ 2.8). Nyttige opplysninger om fortrolig informasjon og tillitsvalgtes rett til informasjon finnes også i offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.