Hvordan er det norske pensjonssystemet bygget opp?

Pensjonssystemet i Norge har tre hoveddeler. Den viktigste delen er folketrygdens pensjoner, som er det allmenne offentlige pensjonssystemet. Men pensjonen kommer normalt fra tre kilder: Folketrygden, arbeidsforholdet ditt og eventuelle private ordninger.

Pensjonen fra folketrygden opparbeides av den skattepliktige, pensjonsgivende personinntekten din (dvs. lønn eller næringsinntekt), uavhengig av hvor du jobber. Pensjon gjennom arbeidsforholdet ditt vil kunne omfatte både tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Det er stor variasjon på nivå, verdi og sammensetning på pensjonen man får gjennom sine arbeidsforhold (tjenestepensjon), og ikke alle arbeidstakere er berettiget til avtalefestet pensjon.
Pensjon
Les også: Hvordan fungerer pensjonen fra folketrygden?

Folketrygden skal gi et rimelig inntektsnivå i forhold til tidligere inntekt og tilvendt levestandard. Samtidig skal personer som har hatt liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet få en god grunnsikring. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, skal være omfattet av en tjenestepensjonsordning (obligatorisk tjenestepensjon).

Les også: Hva er AFP?

Den tredje delen i det norske pensjonssystemet er egen sparing. Et eventuelt behov for private ordninger vil være avhengig av hva du allerede er berettiget til gjennom folketrygden og i arbeidsforhold ditt, samt din privatøkonomi.

Sist oppdatert: 19. juli 2018.