Hvor stor er prosentsatsen som utgjør feriepengene?

Den alminnelige prosentsatsen er 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For virksomheter som er omfattet av tariffavtale med avtalefestet ferie er imidlertid prosentsatsen på 12 prosent.

OSS-ikon FerieDet er den utbetalte arbeidsfortjenesten i opptjeningsåret som utgjør beregningsgrunnlaget for feriepenger. Feriepengene opptjenes altså i opptjeningsåret og utbetales i ferieåret, som er det påfølgende kalenderåret.

Les også: Hva er forskjellen på opptjeningsår og ferieår?

Feriegodtgjøringen skal dekke lønnsbortfallet under ferien, og det er lagt vekt på at du som arbeidstaker skal sikres omtrent samme inntekt under ferien som ellers. Prosentsatsen for feriepenger er fastsatt slik at den gir en viss overkompensasjon i forhold til den vanlige lønnen i opptjeningsåret. Ved fastsettelsen av prosentsatsen er det derfor tatt hensyn til at det normalt vil skje en lønnsutvikling i løpet av opptjeningstiden og fram til ferieavvikling.

Arbeidstakere over 60 år har krav på 2,3 % ekstra, men beregningsgrunnlaget er her begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, som pr. 1. mai 2018 utgjør kr. 96.883.

Les også: Hvilke rettigheter gjelder for arbeidstakere over 60 år?

Sist oppdatert: 18. juli 2018.