Hvor mye bør jeg kreve i lønnsøkning?

Hvor mye du bør kreve avhenger av stillingens kompleksitet, kompetanse, arbeidsinnsats, resultater osv. Det er viktig å gjøre seg kjent med lønnsforholdene internt i virksomheten og sammenlignbare stillinger eksternt. Din lokale tillitsvalgte har rett til innsyn i lønnsopplysninger og kan veilede deg rundt hvor mye du bør kreve.

OSS-ikon-Forhandlinger

Varierende lokale og individuelle forhold umuliggjør et fasitsvar, men noen råd og tips er viktige å få med seg før kravet skal skrives. Det er viktig at man skjeler til de økonomiske rammene for forhandlingene. Man bør alltid fremme et lønnskrav som ligger noe over det man kan forvente å få. Det kan imidlertid oppfattes useriøst for arbeidsgiver hvis man fremmer et lønnskrav som er alt for høyt.

Mindrelønnsutvikling eller tilførsel av nye arbeidsoppgaver?

Hvordan lønnsutviklingen har vært for stillingen er også relevant. Det er lettere å argumentere for et høyt lønnskrav dersom man kan påvise en mindrelønnsutvikling over tid i forhold til sammenliknbare stillinger. Et høyt lønnskrav kan også knyttes til særlige forhold som for eksempel ny kompetanse eller nye arbeidsoppgaver. Det er også viktig å forankre kravet i virksomhetens lønnspolitiske plan, vedtatte satsingsområder samt eventuelle føringer fra de sentrale parter.

Interne lønnsrelasjoner, arbeidsmarkedsforhold

Det er lurt å vite mest mulig om lønnsrelasjonene internt i virksomheten og i sammenlignbare stillinger eksternt.
Har du som medlem en lokal tillitsvalgt, vil vedkommende ha rett til innsyn i lønnsopplysninger, og han/hun og kan veilede deg med hensyn til hvor mye du bør kreve.

Ta kontakt

Møt gjerne opp på BFs Kick off-arrangementer i regi av fylkeslagene når disse avholdes tidlig på høsten. Her gis det god og konkret informasjon om forhandlinger. Du kan også ta kontakt med fylkeslaget eller BFs sekretariat på telefon hvis du har behov for å drøfte kravet ditt og dets størrelse.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.