Hvor mange feriedager har jeg krav på?

Ferieloven gir deg rett til ferie i 25 virkedager, som tilsvarer fire uker og en dag. Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte fridager. Det vil si at også lørdag er virkedag i ferielovens forstand. Det spiller ingen rolle om du skulle vært i arbeid på den aktuelle dagen eller ikke. Arbeidstakere i tariffbundne virksomheter har i tillegg fem virkedager avtalefestet ferie, og kan altså kreve totalt 5 ukers ferie.

OSS-ikon FerieDet er viktig å merke seg at ferieloven ikke opererer med halve dager. For eksempel vil en arbeidstaker som bare arbeider 3 dager i uken, avvikle 18 virkedager i en ferie på 3 uker. Tilsvarende gjelder for deltidsansatte som ikke jobber full dag.

Les også: Er jeg forpliktet til å ta ut ferie?

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til ytterligere 6 dager, eller en ukes ekstra ferie.

Les også: Hvilke ekstra rettigheter gjelder for arbeidstakere over 60 år?

Sist oppdatert: 18. juli 2018.