Hvor lang tid i forveien skal ferien fastsettes?

Som arbeidstaker har du krav på å få underretning om ferien din så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien skal tas ut. Dersom arbeidsgiveren din ikke har underrettet deg om tidspunktet for ferien, kan det medføre erstatningsplikt for økonomisk tap og en rimelig erstatning for velferdstap.

OSS-ikon FerieArbeidsgiver skal altså i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med deg eller din tillitsvalgte. Oppnås det ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av § 7 i ferieloven.

Les også: Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Som arbeidstaker kan du likevel kreve at hovedferie, som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1.  juni – 30. september. Muligheten for å kreve dette gjelder imidlertid ikke hvis du tiltrer etter 15. august i ferieåret.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.