Hvilke pensjonsforhold har jeg på jobben?

Alle arbeidstakere i Norge er omfattet av folketrygdens alderspensjon. I tillegg har du pensjon gjennom arbeidsplassen din. Avtaler om tjenestepensjon og AFP varierer imidlertid fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din er forpliktet til å opplyse om hvilke pensjonsvilkår som gjelder på din arbeidsplass.

PensjonI henhold til arbeidsmiljøloven  skal disse vilkårene også være omtalt i arbeidskontrakten din. Reglene for tjenestepensjon og AFP er også omtalt i hovedtariffavtalen innenfor ditt tariffområde.

Les også: Hvordan fungerer pensjonen fra folketrygden?

De fleste arbeidstakere skifter arbeidsgiver i løpet av yrkeslivet. Kolleger som går av med pensjon fra samme arbeidsgiver på samme tidspunkt og med lik alder, vil kunne ha krav på ulike tjenestepensjonsutbetalinger og rettigheter med henhold til AFP, avhengig av opptjeningstid og samordninger med andre tjenestepensjonsordninger. Selv om reglene er like, vil derfor den enkeltes pensjon være gjenstand for en konkret utregning i hvert enkelt tilfelle.

Sist oppdatert: 19. juli 2018.