Hvem kan tas ut i streik?

Alle som er organisert og omfattet av den aktuelle tariffavtalen kan bli tatt ut i streik. Det er BF sentralt som foretar selve streikeuttaket, og bestemmer hvilke arbeidssteder dette skal gjelde, og hvor mange som skal tas ut. De medlemmene det gjelder, vil få skriftlig beskjed.

Streik

I en streikesituasjon er hele BF i konflikt i den aktuelle sektoren. Dette betyr blant annet at all kommunikasjon mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiverne opphører.

Medlemmer som er i konflikt, men som ikke er tatt ut i streik, fortsetter å utføre arbeidet på vanlig måte. Vi forventer imidlertid at våre medlemmer støtter de streikende, og at de passer på at det ikke blir satt inn streikebrytere til å utføre oppgaver som streikende til vanlig ville ha utført.

Må jeg streike?
Alle som er organisert i det aktuelle tariffområdet, og som er tatt ut i streik, skal streike.

Selv om ikke alle medlemmene våre tas ut i streik, er det viktig å vise støtte og være solidariske med BF-ere som er tatt ut i streik. Disse står i front for å bedre medlemmenes rettigheter, og konflikten angår derfor alle BF-medlemmene.

Hva regnes som streikebryteri?
Det er hvis arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten utfører arbeid som ellers utføres av de streikende. Forsøk på streikebryteri skal straks meldes til BF sentralt eller til fylkeslaget. Dersom man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, må forbundet underrettes.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.