Hva slags kompensasjon har jeg krav på når jeg jobber overtid?

Overtid skal alltid kompenseres med lønn. Det er også anledning til å avspasere overtiden time for time, men da skal overtidstillegget utbetales i tillegg.

ArbeidstidKompensasjon for overtidsarbeid skal utbetales som tillegg til vanlig lønn. Ifølge arbeidsmiljølovens § 10-6 (11) skal tillegget være på minimum 40%. Imidlertid inneholder tariffavtalene bestemmelser om lønnsmessig kompensasjon som ofte er gunstigere enn arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I statlig sektor utbetales et overtidstillegg på 50%, eller 100% for overtidsarbeid på særlig ubekvemme tidspunkt (Se hovedtariffavtalens kap. 3 § 13).

I kommunal sektor angir tariffavtalen overtidstillegg på 50%, 100% eller 133 1/3 % avhengig av når overtidsarbeidet finner sted. (Se hovedtariffavtalens kap. 1 punktene 6.5.1 – 6.5.3).

Deltidsansatte som jobber overtid vil ha krav på kompensasjon først etter at vedkommende har arbeidet tilsvarende hel arbeidsdag for ansatte i 100% stilling.

Les også: Har jeg rett på overtidsbetaling når jeg jobber deltid?

 

Sist oppdatert: 12. juli 2018.