Hva skjer hvis jeg blir syk i forbindelse med ferien?

Hvis du som arbeidstaker blir syk før ferien, kan du kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Ved sykefravær i selve ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret. Forutsetningen er at sykefraværet er dokumentert ved legeerklæring.

OSS-ikon FerieHvis du som arbeidstaker blir syk før ferien, kan du altså kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Forutsetningen er at sykdommen dokumenteres med legeerklæring og at kravet om utsatt ferie fremsettes senest siste arbeidsdag du skulle ha jobbet  før ferien. Det er dessuten en forutsetning at du er 100 % arbeidsufør.

Også ved sykefravær i ferien, kan du som arbeidstaker kreve at et tilsvarende antall dager utsettes og gis senere i ferieåret. Forutsetningen er imidlertid også her at sykefraværet er dokumentert ved legeerklæring. Det er altså ikke adgang til å benytte egenmelding ved sykdom som oppstår i løpet av ferien.

Loven setter ingen absolutt frist for når du som arbeidstaker må fremsette krav om ny ferie. Ferielovens uttrykk er at krav må fremsettes ”uten ugrunnet opphold”. I forarbeidene til loven fremgår det imidlertid at kravet må fremsettes senest innen ferieårets utgang.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.