Hva skal arbeidsavtalen inneholde ?

Det er en rekke krav til hva kontrakten bør inneholde. Viktige eksempler er beskrivelse av arbeidet og/eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse og forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuArbeidsmiljøloven fastsetter i §14-6 minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen – her nevner vi utdrag fra bestemmelsen:

 • Partenes identitet
 • Arbeidsplassen
 • Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunkt
 • Oppsigelsesfrister
 • Gjeldende eller avtalt lønn ved arbeidsforholdets begynnelse og eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • Lengden og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstid
 • Lengde av pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning
 • Opplysning om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Last ned standardavtale på Arbeidstilsynets nettsider

Sist oppdatert: 19. juli 2018.