Hva har jeg krav på fra BFs side?

Som tillitsvalgt i BF har du krav på både grundig informasjon og opplæring. I tillegg kan sekretariatet fungere som en rådgivende instans. Målet er at det skal oppleves som motiverende og meningsfylt å være tillitsvalgt hos oss.

Rollen som tillitsvalgt. .Vi anbefaler særlig alle våre nye tillitsvalgte å ta del i vårt grunnkurs for tillitsvalgte, som arrangeres en gang i året (vanligvis på våren).

Se kursoversikten: Kommende kurs og møter

Dine viktigste oppgaver som tillitvalgt er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Dette forutsetter at du har kjennskap til de avtaler og lover som til enhver tid gjelder. Det kan være lurt å se over denne huskelisten for nye tillitsvalgte. Vi anbefaler deg også å se over denne listen med ord og uttrykk fra fagforeningsverden.

Dersom du ikke kan svare på et spørsmål eller en henvendelse, kan du ta kontakt med BFs sekretariat. Skriv gjerne en epost og send eventuelle sakspapirer som vedlegg, slik at vi kan hjelpe deg med et raskt og godt svar. Vi overtar også saker som ikke kan løses lokalt, og engasjerer advokat hvis det er nødvendig.

Sist oppdatert 13. juli 2018.