Hva er mine oppgaver som streikevakt?

Når du er i streik, skal du ikke utføre noe slags arbeid for arbeidsgiver. Som streikevakt er det viktig at du opptrer rolig og sørger for å unngå tilspissede situasjoner. Du skal også følge med på at ingen utfører streikerammet arbeid. Forsøk på streikebryteri må meldes til BF.

Streik

En annen viktige oppgave når du streiker, er å gi publikum best mulig informasjon om bakgrunnen for streiken. Som streikende bør du derfor sørge for å holde deg orientert. Følg instruksene fra BF sentralt og lokalt. Du skal også delta på streikemøter og vakter.

BFs tillitsvalgte på streikestedene blir streikegeneraler. Det er naturlig at disse uttaler seg til lokalpressen om konsekvenser av streiken og streikegrunnlaget. Men alle som står streikevakt bør kunne svare på spørsmål om hvorfor vi er i konflikt.

Informasjon under streiken
Du skaffer deg nødvendig informasjon under streiken via sekretariatet, våre lokale tillitsvalgte, www.bibforb.no og gjennom nyhetsbrev og Bibliotekaren. Følg også med på BFs Facebook, Twitter og på nettsidene til vår hovedorganisasjon Unio. Det er i all hovedsak forbundslederen som uttaler seg til media under streiken.

Materiell
BF sentralt har ansvaret for å sende ut nødvendig materiell. Ta gjerne kontakt med sekretariatet for tilgang på mer materiell under streiken.

Ikke fri
Når du er i streik er du ikke på arbeid, og skal ikke benytte arbeidsplassens utstyr, lokaler etc. Men du har ikke fri! Du må møte opp på streikevakter og andre aktiviteter i regi av de streikende organisasjoner.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.