Hva ligger i begrepene innskuddspensjon og bruttopensjon?

Dersom du er omfattet av en innskuddspensjonsordning, får du et årlig innskudd innbetalt på en egen pensjonskonto. Pensjonsgrunnlaget er normalt grunnlønnen din pluss eventuelle faste tillegg. I en bruttopensjonsordning er det gitt en garanti for at du som arbeidstaker med maksimal opptjeningstid oppnår en pensjonsutbetaling på en fastsatt prosent av lønn ved fratredelsestidspunktet.

PensjonHvor mye du får i alderspensjon avhenger av hvor mye som innbetales (altså innskuddene arbeidsgiver betaler inn), hvilken avkastning du oppnår underveis, samt hvor mange år du velger å fordele pensjonspengene på.

Ved deltidsstilling skal det alltid beregnes hva innskuddet ville ha vært i full stilling. Deretter reduseres dette forholdsmessig etter stillingsprosenten.

Har du innskuddspensjonsordning er innskuddene arbeidsgiver innbetaler kjent. Hvor mye du får i pensjon er imidlertid også avhengig av avkastningen på innskuddene til pensjonsbeholdningen din.

Bruttopensjonsordning
I en bruttopensjonsordning er det gitt en garanti for at arbeidstakere med maksimal opptjeningstid ved et gitt alderstidspunkt oppnår en pensjonsutbetaling på en fastsatt prosent av lønn ved fratredelsestidspunktet. I denne ordningen er med andre ord ikke størrelsen på innbetaling eller avkastning med i regnestykket.

Tjenestepensjon i offentlig sektor er bruttopensjonsordninger. Ved 30 års opptjening i ordningen er en arbeidstaker ved 65 års alder garantert 66% av sluttlønn i pensjon.

Sist oppdatert: 19. juli 2018.