Hva er forskjøvet arbeidstid?

Forskjøvet arbeidstid er arbeid som utføres på en annen tid enn det som er avtalt i arbeidsplanen. Det kan brukes framfor å benytte overtid. Eksempelvis kan du, dersom du er satt opp på en dagvakt fra kl. 07.00-15.30, bli spurt om å forskyve arbeidstiden til kl. 15.00–21.00 samme dag.

ArbeidstidNår en arbeidsgiver ber deg som ansatt om å bytte vakt, er dette en forskjøvet vakt og den også skal godtgjøres som det. Hvis du som ansatt ber om å få bytte vakt, er det derimot ikke en forskjøvet vakt. Poenget med å bruke forskjøvet arbeidstid framfor overtid, er at både arbeidsgiver og arbeidstaker unngår at den ansatte må jobbe mer, samtidig som han/hun får kompensasjon for de ulempene som endringene medfører.

Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis minimum tre dager i forveien, men aldri mindre enn en dag i forkant. Dersom varsel gis etter kl. 12 dagen før forskyvningen, skal det godtgjøres som for overtid. Tariffavtalene angir nærmere retninglinjer for bruken av forskjøvet arbeidstid i din sektor.

Se også hvilke regler som gjelder for kompensasjon ved forskjøvet arbeidstid.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.