Hva er forskjellen på opptjeningsår og ferieår?

Ferielovens feriepengeordning bygger på følgende system: Som arbeidstaker må du først må tjene opp feriepenger i ett år (opptjeningsåret), og disse blir så utbetalt i påfølgende år (ferieåret). Inneværende ferieår er samtidig opptjeningsår for neste ferieår. Både opptjeningsår og ferieår følger kalenderåret.

OSS-ikon FerieDet er viktig å ha klart for seg at begrepet «opptjeningsår» kun handler om opptjening av feriepenger, ikke om opptjening av rett til ferie. Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av det arbeidsvederlaget som du har fått utbetalt i opptjeningsåret. Feriepengegrunnlaget skal fremgå av den årlige lønnssammenstillingen (tidligere kalt lønns- og trekkoppgave) for opptjeningsåret.

Les også: Kan jeg pålegges å ta ut ferie til tross for at jeg ikke har opptjent feriepenger?

Temaet står nærmere omtalt i Ferielovens kapittel 3, som omhandler feriepenger. Her omtales også vilkårene for opptjening av feriepenger under sykdom og foreldrepermisjon: «Som arbeidsvederlag regnes også sykepenger utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioder. Tilsvarende gjelder omsorgspenger for inntil 10 dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom, jf. folketrygdloven kapittel 9

Sist oppdatert: 18. juli 2018.