Hva er lokale forhandlinger?

Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom arbeidsgiveren din og Bibliotekarforbundets tillitsvalgte. Det enkelte BF medlem legger inn krav til lokale forhandlinger.

OSS-ikon-ForhandlingerDet finnes i all hovedsak to typer ordinære lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger kan føres med grunnlag i en sentralt avsatt pott, slik som tilfellet er i Oslo kommune, i statlige virksomheter eller kap 4 i kommunal sektor. Eller det kan føres lokale forhandlinger årlig fordi stillingen en går i har lokal avlønning, slik som i kap 3 og kap 5 i kommunal sektor.

Bibliotekarforbundet kan også utenom de ordinære lokale forhandlingene kreve avholdt lokale forhandlinger på særlig grunnlag dersom vilkårene for dette er tilstede.

Disse forhandlingene føres også mellom de lokale parter, og er således endel av de lokale forhandlingene. Men fordi det er knyttet særlige vilkår til dem omtales de ofte som særskilte forhandlinger. Vilkårene for å fremme krav om særskilte forhandlinger er noe ulike i de ulike tariffområdene. Les derfor mer om bestemmelsene for ditt tariffområde dersom du er interessert i dette.

Mer om dette:
Særskilte forhandlinger i statlig tariffområde
Særskilte forhandlinger i KS-området
Særskilte forhandlinger i Oslo kommune

 

Sist oppdatert: 12. juli 2018.