Hva er alminnelig arbeidstid?

Ifølge arbeidsmiljøloven må den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av syv dager. De fleste individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler gir imidlertid kortere ukentlig arbeidstid, nemlig 37,5 timers uke.

ArbeidstidI arbeidsmiljøloven er det altså regler for hvor omfattende den daglige og ukentlige alminnelige arbeidstiden din kan være. Plasseringen av den alminnelige arbeidstiden er begrenset av forbudene mot natt-, søndags- og helgedagsarbeid. Det kan imidlertid avtales gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden. Dette er omtalt i arbeidsmiljølovens § 10-5.

Arbeidsmiljølovens hovedregel om alminnelig arbeidstid er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 10-4. Tariffavtalenes bestemmelser om dette finner du i hovedtariffavtalen i KS (kap. 1, § 4) og hovedtariffavtalen i Staten (kapittel 3, § 7).

Hviletid
Reglene om hviletid setter  rammene for hvor mye den enkelte samlet kan arbeide i løpet av 24 timer og i løpet av syv dager. Hviletiden skal, dersom nærmere vilkår er oppfylt utgjøre minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, og 35 timer sammenhengende timer i løpet av syv dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-8. Når det gjelder tariffbundet virksomhet, er det adgang til å inngå avtale om unntak fra hviletidsbestemmelsene i samråd med tillitsvalgte (jf. aml § 10-8 (3)).

Sist oppdatert: 18. juli 2018.