Hva er det første jeg bør ta fatt på som ny tillitsvalgt?

Det kanskje viktigste du kan gjøre er å sørge for å få samlet inn nødvendige opplysninger med en gang du tar fatt på vervet. Å ha korrekt informasjon på plass fra starten av letter arbeidet for alle parter.

Rollen som tillitsvalgt. .Det er viktig at tillitsvalgte har oversiktskunnskap om grunnleggende lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljøloven regnes som «arbeidslivets grunnlov». For ansatte i statlig sektor er også statsansatteloven helt essensiell og denne erstatter på noen vesentlige områder arbeidsmiljøloven. I tillegg er hovedavtalen og hovedtariffavtalen innenfor din sektor sentrale avtaleverk.

Utover dette er det viktig å kjenne til lønnspolitiske planer innen din egen virksomhet, strategiske utviklingsdokumenter, samt reglementer og særavtaler. De følgende punktene kan derfor være til hjelp og gi deg en god start som tillitsvalgt:

  • Send melding til arbeidsgiver om hvem som er ny tillitsvalgt. Send inn både navn, adresse, arbeidssted, epostadresse og telefon.
  • Send de samme opplysningene til BFs sekretariat.
  • Sørg for at medlemmene får informasjon om hvem som er tillitsvalgt (enten ved å informere om dette muntlig eller for eksempel ved å sende ut en epost).
  • Sørg også for at nyansatte får informasjon om BF på arbeidsplassen, og skaff deg vervingsmateriell fra forbundet sentralt.

Vi anbefaler også at du innkaller til medlemsmøte ved behov, for å få belyst saker som er av interesse for medlemmene.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.