Har jeg rett til utvidelse av deltidsstillingen min når stillinger er ledige?

Er du ansatt i en deltidsstilling, har du fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i virksomheten.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervju

Din fortrinnsrett som deltidsansatt er begrenset av to forhold: For det første må du være kvalifisert for stillingen. Det er arbeidsgiver som fastsetter kvalifikasjonskravene, og ved vurderingen kan det tas hensyn til både faglige og personlige forutsetninger. For det andre må utøvelsen av fortrinnsretten ikke innebære vesentlig ulempe for virksomheten.

Fortrinnsretten gjelder så lenge du er deltidsansatt. Du vil altså ha fortrinnsrett selv om du tidligere har takket nei til en utvidelse av stillingsprosenten.

Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling er hjemlet i Arbeidsmiljølovens (Aml) § 14-3. Vær oppmerksom på at fortrinnsberettigede etter aml § 14-2 (ansatte som har blitt sagt opp på grunn av virksomhetens forhold) har forrang foran fortrinnsberettigede etter § 14-3.

Sist oppdatert: 17. juli 2018.