Gjelder reglene for godtgjøring for forskjøvet arbeidstid også for deltidstilsatte?

Forskyving av arbeidstiden innebærer at du flytter på de timene du ordinært skal jobbe en bestemt dag. Som deltidstilsatt skal du gjennomgående ha samme rettigheter som heltidstilsatte. Altså gjelder forskjøvet arbeidstid uansett den tiden som faller utenom din ordinære arbeidstid. Du står til arbeidsgivers disposisjon etter en fastsatt arbeidsplan, men arbeid ut over dette skal godtgjøres med et tillegg på 50 prosent.

ArbeidstidDet er viktig å skille mellom forskyving av arbeidstid og overtid. Er du i tvil, kan du finne reglene om forskyvning av arbeidstiden i sin helhet i hovedtariffavtalen for KS-sektorens kap 1, pkt. 6.8.1 og i hovedtariffavtalen i Staten kapittel 3 § 7.6.

Les også: Hva er forskjøvet arbeidstid?

Når det foreligger avtale om forskyvning av arbeidstiden tilsier hovedregelen at det skal utbetales et tillegg på 50% for den tiden som faller utenfor din opprinnelige oppsatte arbeidstid. Deltidstilsatte har de samme rettigheter som heltidstilsatte til å få utbetalt tillegget på 50 % for forskjøvet arbeidstid. Dette fremgår klart av Hovedtariffavtalen i KS (kap. 1, pkt. 6.2). Forskjøvet arbeidstid for deltidsansatte er ikke omtalt i Hovedtariffavtalen for Staten. Generelt kan man anta at reglene er de samme som for heltidsansatte, men det er altså ikke spesielt omtalt i avtaleverket.

Sist oppdatert: 16. juli 2018.