Fra hvilken dato løper oppsigelsen min?

Ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser skal oppsigelsen skal gjelde fra den første arbeidsdagen i måneden etter at oppsigelsen er gitt. Men dersom du har lengre oppsigelsestid enn den som er angitt i loven kan fristen beregnes fra dato til dato.

Omstillinger og nedbemanningerSpørsmål fra virkeligheten: Jeg har vært ansatt i kommunen i 3 år. I arbeidskontrakten min står det at jeg har tre måneders oppsigelsestid regnet fra dato til dato, men en venninne fortalte meg her om dagen at jeg etter arbeidsmiljøloven har krav på at oppsigelsen skal løpe fra den første dag i måneden etter at jeg mottok oppsigelsen. Hva er riktig?

Oppsigelsesfristene finner du i utgangspunktet i aml § 15-3. Som du vil se av loven inneholder denne paragrafen en rekke bestemmelser om oppsigelsestid, alt etter alder og fartstid i virksomheten. Aml § 15-3 fjerde ledd sier at oppsigelsesfristene gjelder fra den første i måneden etter at oppsigelse fant sted. I henhold til aml §15-3 kan det imidlertid i tariffavtalen fastsettes annen oppsigelsesfrist. I KS HTA § 3, punkt 3.2.1 er oppsigelsesfristen som hovedregel en forlenget gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.

I og med at du har vært ansatt i virksomheten i tre år, ville aml § 15-3 første og fjerde ledd, og en oppsigelsesfrist fra den første i måneden, i utgangspunktet gjelde for deg. Da din oppsigelsestid imidlertid er tre måneder lengre enn hva loven stiller krav om, er fristberegningen fra dato til dato dog gyldig.

Sist oppdatert: 19. juli 2018