Etter hvor lang tid som midlertidig har jeg krav på fast ansettelse?

I offentlig sektor er det vanlig å snakke om den såkalte fireårsregelen. Den går ut på at man etter fire år sammenhengende som midlertidig ansatt kommer inn under det sterke stillingsvernet, og dermed ikke kan sies opp uten saklig grunn på lik linje med fast ansatte arbeidstakere. Dermed er du i realiteten fast ansatt. Men du kan også ha krav på fast ansettelse før det har gått fire år.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuHvis du har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, har du krav på fast ansettelse. Dette følger av aml § 14-9 (6).  Etter siste revisjon av arbeidsmiljøloven er det tilstrekkelig å ha vært sammenhengende midlertidig ansatt i tre år dersom midlertidigheten er begrunnet i § 14-9 b) vikariat eller f) for en periode på inntil 12 mnd. Selv om du har mindre avbrudd mellom flere midlertidige ansettelsesforhold i samme virksomhet, vil dette fortsatt kunne tolkes som sammenhengende.

Dette avhenger av en vurdering av ansettelsesforholdet og begrunnelsen for avbruddene. Dersom det er klart at oppholdet mellom to ansettelser kun er iverksatt for å skape et avbrudd av hensyn til fireårsregelen, kan det bli å anse som en omgåelse av bestemmelsen av domstolene, og dermed ikke ansett som et avbrudd.

Bestemmelsen er tatt inn i loven for å hindre misbruk av gjentatt og langvarig bruk av midlertidig ansettelse. For ansatte i statlig virksomhet er det statsansatteloven som gjelder på dette området. Også ansatte i statlig virksomhet kommer inn under det ordinære stillingsvernet etter fire år med midlertidig tilsetting, jf. statsansatteloven §§ 9 og 10.

Hvis du er ansatt i midlertidig stilling uten at kravene til midlertidig stilling er oppfylt, vil du kunne ha krav på fast ansettelse uavhengig av om det har gått fire år eller ikke. Du må da fremsette krav om dette overfor arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med Bibliotekarforbundet for vurdering og videre bistand.

Se også:
Hvordan går jeg frem for å bestride midlertidig ansettelse?
Når er det lovlig å ansette midlertidig?

 Sist oppdatert: 16. juli 2018.