Er jeg fredet i en nedbemanningsprosess når jeg er sykemeldt?

Hovedregelen er at arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra jobben på grunn av ulykke eller sykdom ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Det sentrale her er formuleringen: ikke av denne grunn. Det innebærer at også sykemeldte arbeidstakere kan sies opp, men ikke på grunn av sykdommen.

Omstillinger og nedbemanningerAml § 15-8 hjemler oppsigelsesvern ved sykdom.

Arbeidsgiver kan i en nedbemanningssituasjon også si opp sykemeldte arbeidstakere. I slike situasjoner gjelder kravet til saklig oppsigelse i § 15-7 for sykemeldte – som for ansatte for øvrig. Sykemeldte har med andre ord ikke noe sterkere stillingsvern i en nedbemanningssituasjon enn andre.

Sist oppdatert: 19. juli 2018