Er jeg forpliktet til å ta ut ferie?

I utgangspunktet er du forpliktet til å avvikle ferie hvert år. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel hvis du ikke har tjent opp feriepenger, hvis du er sykemeldt, under foreldrepermisjon, eller hvis du blir enig med arbeidsgiver om å overføre ferien din til året etter.

OSS-ikon FerieSom arbeidstaker plikter du altså å avvikle feriefritiden på (minimum) 25 virkedager hvert år. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet.

Les også: Hvor mange feriedager har jeg krav på?

Arbeidsgiver plikter på sin side å sørge for at alle arbeidstakere gis feriefritid hvert år. Husk at det er tariffavalen din som til enhver tid bestemmer hvilke utvidede rettigheter du har, i tillegg til ferieloven.

Les også: Kan jeg pålegges å ta ut ferie når jeg ikke har tjent opp feriepenger?
Les også:
Kan jeg avtale å ta ut ferie på forskudd eller overføre ferien til neste år?

Tre av unntakene fra plikten om å avvikle ferie, er ifølge ferieloven:

  • Du kan motsette deg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid hvis feriepengene dine ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.
  • Du kan avtale skriftlig å overføre/forskyve ferien.
  • Ved sykefravær under ferien og ferieavvikling under foreldrepermisjon (begge forholdene er beskrevet i Ferielovens § 9).

Sist oppdatert: 18. juli 2018.