Er jeg automatisk tillitsvalgt når jeg er eneste BF-er på arbeidsplassen?

Ja, på arbeidsplasser med kun ett medlem, er vedkommende fra BFs side å regne som tillitsvalgt. Vedkommende må altså ikke nødvendigvis være valgt eller utpekt. Bibliotekarforbundet er en selvstendig part i hovedtariffavtaler, hovedavtaler og overenskomster, og er du alenemedlem, skal du altså være din egen tillitsvalgt og representere BF på arbeidsplassen.

Rollen som tillitsvalgt. .BF er et profesjonsforbund for fagutdannede bibliotekarer, og på enkelte arbeidsplasser har vi derfor få, eller kanskje bare ett medlem. Det kan for eksempel hende at det bare finnes en fagutdannet bibliotekar på en arbeidsplass, og dermed er det ikke mulig for oss å ha flere medlemmer der.

Dette er imidlertid forhold vi har lang erfaring med i BF, innen både fag-, folke- og skolebibliotek og privat sektor, og vi er derfor vant til å bistå medlemmer som er alene på arbeidsplassen.

Les også: Hva har jeg krav på fra BFs side?

Ta kontakt med fylkeslaget eller BFs sekretariat dersom du har behov for bistand i prosesser som handler om lønnsspørsmål, medbestemmelse eller annet.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.