Streik Ofte stilte spørsmål

Vår ambisjon er å forhandle frem et godt resultat for våre medlemmer i alle sentrale forhandlinger. Men hvis det ikke oppnås enighet om for eksempel en ny tariffavtale, kan vi ta ut medlemmene i streik.

Les mer

Alle som er organisert og omfattet av den aktuelle tariffavtalen kan bli tatt ut i streik. Som tillitsvalgt for BF i en kommune eller virksomhet som vil bli tatt ut i en eventuell streik, har du ansvar for å lage forslag til uttak med konsekvensanalyse.

Les mer

Når du er i streik, skal du ikke utføre noe slags arbeid for arbeidsgiver. Som streikevakt er det viktig at du opptrer rolig og sørger for å unngå tilspissede situasjoner. Du skal også følge med på at ingen utfører streikerammet arbeid. Forsøk på streikebryteri må meldes til BF.

Les mer

Arbeidsgiver stopper lønnsutbetalingen til de som er tatt ut i streik. Vanligvis fatter forbundet vedtak om streikebidrag som skal dekke tapt netto arbeidsfortjeneste. Det er imidlertid forbundsstyret som til syvende og sist avgjør dette.

Les mer

Selv om BF ikke er i streik, vil en streik som omfatter andre forbund på arbeidsplassen din kunne få konsekvenser for deg. Hovedregelen i slike sammenhenger er at du skal utføre arbeidet ditt som normalt. Tillitsvalgte skal ivareta sine rettigheter og plikter etter gjeldende hovedavtale, også når andre er i streik. Tillitsvalgte bør imidlertid oppfordre arbeidsgiver til å utsette møter der tillitsvalgte for streikende organisasjoner skulle vært representert.

Les mer