Nedbemanning Ofte stilte spørsmål

Nedbemanning finner sted når ansatte har blitt overtallige som resultat av omorganisering eller ved driftsinnskrenkning/rasjonalisering. I offentlig sektor er det som oftest behov for innsparing som følge av trange budsjetter som er årsaken til nedbemanning.

Les mer

I situasjoner der det foreligger behov for driftsinnskrenkning/rasjonalisering vil det normalt ikke være strid om hvorvidt det foreligger saklig grunn for oppsigelse. Striden vil stå om hvem det er som skal sies opp, med andre ord om utvelgelseskretser og utvelgelseskriterier.

Les mer

Ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser skal oppsigelsen skal gjelde fra den første arbeidsdagen i måneden etter at oppsigelsen er gitt. Men dersom du har lengre oppsigelsestid enn den som er angitt i loven kan fristen beregnes fra dato til dato.

Les mer

Som arbeidstaker kan du måtte finne deg i å bli omplassert, men det forutsetter at arbeidsgiver har saklig grunn.

Les mer

Før du blir sagt opp, skal du få et varsel fra arbeidsgiver og et tilbud om et drøftingsmøte. Du bør kontakte tillitsvalgte straks du får et slikt varsel eller innkalling til drøftingsmøte. BF kan blant annet hjelpe deg med råd om hva du bør gjøre, og en vurdering av om oppsigelsen er gitt på riktig grunnlag.

Les mer

Hovedregelen er at arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra jobben på grunn av ulykke eller sykdom ikke av denne grunn kan sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Det sentrale her er formuleringen: ikke av denne grunn. Det innebærer at også sykemeldte arbeidstakere kan sies opp, men ikke på grunn av sykdommen.

Les mer

Ja, det skal holdes drøftingsmøte for arbeidstakere som blir vurdert oppsagt, også når oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold, slik situasjonen er i en nedbemanningssituasjon. I en nedbemanningssituasjon har du som arbeidstaker rett til å få din situasjon vurdert. Det innebærer at forhold rundt din kompetanse, private forhold vedrørende deg, foruten selvsagt din fartstid og ansiennitet skal vurderes konkret.

Les mer