Et vakkert sted å møtes

Når de riktige kreftene jobber sammen, kan også små kommuner få til gode bibliotek, skriver Aud Gjersdal, som har besøkt det nye biblioteket i Vaksdal kommune.

Tekst: Aud Gjersdal.

Den nye skolen gir et løft for stedets 1200 innbyggere. Foto: Aud Gjersdal.

Tettstedet Dale i Vaksdal kommune har fått nytt bibliotek i den nybygde barne- og ungdomsskolen. Interiørarkitekten har hatt ansvar for interiøret, men arbeidet er gjort i dialog med de som skal bruke stedet. Biblioteket kan nå også fungere som møteplass, tilrettelagt for kommunikasjon ansikt til ansikt. Når de riktige kreftene jobber sammen, kan også små kommuner få til gode bibliotek.

Det litt slitte industristedet Dale ligger fredelig mellom fjellene, 45 minutters reise fra Bergen med tog. Ny barne- og ungdomsskole står åpen og klar til bruk for hele bygden. Det er stille i bygget i juli, når journalisten kommer hit, og det lukter fortsatt nymalt.

Ordfører Eirik Haga la i mai 2019 en tidskapsel ned i golvet ved inngangspartiet, nå under en plate med inskripsjonen «Tidskapsel: ei helsing til framtida». Biblioteket like ved er nesten dobbelt så stort som det forrige, og er blitt til i et spleiselag gjennom ordningen med modellbibliotek: Hordaland fylkeskommune gav 100 000 kr i tilskudd, interiørarkitekt og bidrag fra fylkesbibliotekets fagmiljø. Vaksdal kommune forpliktet seg til å bruke et tilsvarende beløp.

Lokke brukerne inn

Interiørarkitekt Grete Skogmo Haugland understreker at rommene må kunne gjøres om til nye funksjoner. Foto: Aud Gjersdal.

Biblioteket er samlokalisert med kulturskole, kultursal og svømmebasseng. Interiørarkitekt Grete Skogmo Haugland fra Rambøll, har sammen med kollega Caroline Langfeldt Carlsen hatt ansvaret for interiøret. Haugland forteller at det er avgjørende for dem å snakke med de som skal bruke bygget, og kartlegge hvilke behov og ambisjoner de har. Biblioteksjef Jan Erik Kolaas, ifølge Vaksdalsposten «bibliotekaren som skriv bok», forteller at de er inspirert av Ray Oldenburgs ideer om det tredje sted. Det er et sted mellom arbeidsplass og hjem, et sted for samtale mellom deltakere på like fot. Slike steder er hjemlige.

–Da er det lettere å trekke folk og få dem til å bli, sier Haugland, og forteller at de har jobbet bevisst med at aktivitet skal synes ut til forbipasserende.

–På ettermiddagen vil det være folk som sykler forbi, eller henger og prater, er på vei til svømmehallen eller kulturskolen. Da er biblioteket et naturlig stoppested, sier hun.

–Om kvelden kan biblioteket være opplyst, så en kan se inn gjennom de mange vinduene. En ser inn til et vakkert rom, sier Kolaas.

Stimulere til samtale

Interiørarkitekter jobber også  med belysning for å skape ulike stemninger i rommet, og gir i planleggingsprosessen innspill til både utseende og styringen av lys i de ulike sonene.

–Lampene i vinduene og over langbordet gir hjemmefølelse. Det blir som en stue, sier Kolaas. Golvet er i varm eikeparkett og etter hvert kommer grønne planter som vil underbygge dette inntrykket. Et tredjested er «folkets egen medisin mot stress, ensomhet og fremmedgjøring», skriver Oldenburg. Det er et nøytralt sted der en kommer vekk fra dagliglivets plikter og slit. Men, som han skriver, det er også grasrotas ansikt til ansikt deltakelse i politiske prosesser, der en diskuterer viktige temaer. Haugland trykker på en knapp som får et lerret til å dure nedover veggen. Med enkle grep kan deler av hovedrommet ommøbleres til en miniscene med talerstol og lerret, for foredrag, debatter eller elevpresentasjoner. Er det behov for mer enn 20-30 plasser, er kultursalen like ved.

–Vi har planlagt spesielt for at ulike aktiviteter skal kunne foregå samtidig uten å forstyrre hverandre, sier hun og understreker at dette er vesentlig for at et kombinasjonsbibliotek skal kunne fungere uten at det oppstår gnisninger mellom brukerne. Derfor har de prioritert eget spillrom med miniamfi og ekstra grupperom tiltenkt Makerspace-aktiviteter. Det må skje ting som gjør at folk får lyst til å komme, ikke bare for å låne bøker, men for å møtes. Å møtes gir et sosialt sikkerhetsnett.  Det populære sjakkbordet fra det gamle biblioteket har derfor fått en egen dedikert plass.

Biblioteksjef Jan Erik Kolaas i det nye biblioteket. Foto: Aud Gjersdal.

–Det her er noe folk møtes rundt, sier Haugland, og peker på stedet.

–Ofte er det stappfullt med folk rundt sjakkspillene, fortsetter Kolaas. Sjakk er et spill som stimulerer samtale, også mellom generasjoner og mellom personer fra ulike nasjoner.

–Det finnes mange grupper og interesser, og det er gøy å treffe litt ulikt, sier han, men en sjakkturnering er likevel det første biblioteket vil i gang med.

Et helt annet samspill

Det er sommerferie, men det er likevel en del besøkende som kommer innom, i forskjellige ærend. Rektor Magnar Helland setter seg i en stol ved vinduet.

–Vi ønsker å komme mer i kontakt med lokalbefolkningen, sier han, og forteller at de i fjor hadde om 2. verdenskrig i undervisningen. Elevene intervjuet besteforeldre og oldeforeldre. Noen av dem laget bok om krigshistorie fra dette området, og den ble bundet inn.

–Å kunne samle folk her, og la elevene få presentere det de har funnet ut – da har vi en fysisk bok som kan være her, og vi kan gi noe tilbake til informantene våre, sier han. Helland forteller videre at den nye læreplanen setter fokus på store emner som bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap. Her kan elevene bruke biblioteket til å finne litteratur, få hjelp, og de kan sitte her og arbeide.

–Vi får da et helt annet samspill i det faglige, understreker han. Skjønnlitteraturen er heller ikke glemt. Han tenker seg at lærere samler elevene i biblioteket, og leser utdrag av bøker for dem.

–Så får de litt engasjement og motivasjon til å lese, sier Helland.

Haugland forteller at «bonusstuen», har en fordel ved å være forskjellig fra undervisningsarealene i skolen.

–Mange elever vil finne en annen ro og inspirasjon her, sier Haugland. Interiørarkitekten jobber alltid for at alle skal kunne finne «sitt sted» i et miljø. Om man ønsker å være alene, sammen, eksponert eller tilbaketrukket, skal biblioteket kunne favne alle.

Utenfor i gråværet leter to kunstnere etter et egnet sted å plassere et kunstverk. Det skal ifølge utlysningsteksten være «eit felles identitetsskapande referansepunkt for å understreke kor viktig kunst og kultur er, som generator for utvikling, innovasjon og glede».

–Kunstprosjektet skal gi tydelig beskjed om at her skjer det noe nytt. Det har kommet et nytt møtepunkt her i bygda, sier Haugland. Dale har fått ei ny storstue!

Aud Gjersdal er frilansjournalist og universitetsbibliotekar ved Universitetet i Bergen.