Et travelt år

Etter et år som forbundsleder ga arbeidet med beretningen til landsstyremøtet i november en mulighet til å oppsummere et travelt år. Som forbundsleder er jeg stolt over det store omfanget av aktivitet som finner sted i vårt forbund, skriver BF-leder Jannicke Røgler.

Forbundsleder Jannicke Røgler på talerstolen under BFs landsstyremøte i Bergen i november. (Foto: Erling Bergan)

GJØR OPP STATUS.  På styremøtet i Unio i november satt jeg ved siden av leder for Norsk Ergoterapeutforbund. Jeg spurte han hvordan budsjetthøsten 2018 hadde vært så langt. Hadde de mottatt mange varsler om kutt? Han fortalte at de tidligere konsekvent hadde omtalt høsten som høstjakta. Og det var så absolutt ikke ment i positiv forstand. Høstjakta var høysesong for arbeidsgivers jakt på ergoterapeuter. De siste årenes betydelige satsing på folkehelsearbeid i kommuner og fylkeskommuner har gitt store endringer. Det har blitt tilført et betydelig antall nye stillinger og høstjakta på ergoterapeutene har de siste årene gledelig nok vært avlyst.

Bibliotekarforbundet foretar ingen systematisk analyse av hvordan budsjetthøsten ser ut i det enkelte bibliotek. Vi vet imidlertid at det blir tøffere prioriteringer framover i kommunene. Dette skyldes redusert vekst i oljepengebruken og økte renter på kommunenes gjeld. Til sammen begrenser dette kommunesektorens økonomiske handlingsrom framover. I staten ser vi at regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform etter fem år begynner å bli mer og mer smertefull for bibliotekene og deres brukere. Det går ut over alle UH-bibliotekene, Nasjonalbiblioteket og ikke minst har det gått ut over Helsebiblioteket.no.

Arbeidet mot kuttforslag

Forslaget om kutt i Helsebiblioteket.no er alvorlig. Særlig uforståelig blir det når vi vet at dersom hvert enkelt helseforetak og hver enkelt kommune selv skulle kjøpt tilgang, ville kostnaden økt betydelig. I arbeidet med å hindre kutt har BF jobbet tett sammen med Norsk Bibliotekforening og SMH, spesialgruppen for medisin- og helsefag. Vi fikk også svært god støtte i Unios helseforbund med Norsk Sykepleierforbund i spissen. Basert på våre argumenter sendte de inn en skarp protest mot kuttforslaget til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I skrivende stund er det ingen avklaring på situasjonen for Helsebiblioteket.no.

Det er heller ingen avklaring for skolebibliotekarene på de videregående skolene i Finnmark. I Finnmark er det forslag om ambulerende skolebibliotekarer etter en bestiller-utførermodell. Svært dårlige nyheter for våre medlemmer på de videregående skolene og for alle elevene og lærerne som er avhengig av å ha skolebibliotekaren til stede i skolen hver dag.

Hvordan bør man så jobbe når man får den tunge beskjeden om at det foreligger kuttforslag? Dersom sekretariatet eller fylkeslaget skal bistå, er det viktig at vi får beskjed så tidlig som mulig. Det tar tid å formulere argumentasjon tilpasset det enkelte kuttforslaget. I tillegg må det jobbes bredt på ulike fronter. Politikere må påvirkes med gode argumenter. Media må brukes aktivt for å nå ut til både politikere og viktige brukergrupper av biblioteket. Det er umulig å ikke la seg følelsesmessig engasjere når elever i Finnmark tidligere i høst gikk ut på NRK radio og forsvarte sitt skolebibliotek. Bibliotekene er ikke til for seg selv, men for de mange som trenger oss.

Bygge allianser er også svært viktig når det kommer forslag om kutt. Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening samarbeider tett i mange budsjettsaker. I tillegg har vi de ulike forbundene i Unio. I skolen er Utdanningsforbundet suverent størst. De opplever på nært hold hvor viktige skolebibliotekarer er og vet at uten dem får de selv både et større arbeidspress og problemer med å utføre egen jobb på best mulig måte.

Modige tillitsvalgte

Om noen skulle være i tvil, Bibliotekarforbundet har utrolig mange dyktige tillitsvalgte og forhandlere. Under lokale forhandlinger og ved trusler om budsjettkutt blir dette særlig synlig. Modige tillitsvalgte tar sakene, sloss for sine kollegaer og står fram med gode argumenter. Dessverre gjenspeiles ikke våre tillitsvalgtes profesjonalitet alltid på arbeidsgiversiden. Det gjør de tillitsvalgtes jobb vanskeligere. Da kan det være greit å vite at det alltid er hjelp å få fra sekretariatet. Fylkeslagene gjør en viktig jobb med å koordinere og gjennomføre lokale forhandlinger. I mange fylkeslag har vi egne forhandlingsutvalg. Det er en viktig målsetting å få dette i samtlige fylkeslag.

Kunnskap og faglig debatt

I midten av november var en rekke tillitsvalgte samlet i Bergen til landsstyremøte og tillitsvalgtkonferanse. Etter et år som forbundsleder ga arbeidet med beretningen til landsstyremøtet en mulighet til å oppsummere et travelt år. Som forbundsleder er jeg stolt over det store omfanget av aktivitet som finner sted i vårt forbund. Hva den enkelte får utbetalt i lønn er selvsagt aller viktigst for det enkelte medlem, men å jobbe bibliotekpolitisk er også viktig for å styrke anseelsen til bibliotekarprofesjonen. Jo flere som ser viktigheten av det vi gjør, jo vanskeligere blir det å kutte i tjenesten.

Tillitsvalgtkonferansen samlet nesten 80 stykker til et dypdykk i problemstillingene rundt ubetjente åpningstider. Jeg er glad for at BF på denne måten kan bidra til spredning av kunnskap om ubetjente bibliotek og ikke minst til den faglige debatten rundt dette viktige temaet.

Medlemsfordeler

Denne høsten har jeg rukket å ta en ekstra titt på familiens økonomi, nærmere bestemt våre forsikringer og huslån. Jeg ba om tilbud på forsikringer fra BF Forsikring. Tilbudet jeg fikk viste at jeg kunne spare 20% av årspremien ved å bytte selskap. Valget om å bytte forsikringsselskap ble dermed svært enkelt. I tillegg gjorde BF Forsikring hele jobben for meg. Inspirert av dette gikk jeg videre til banken og boliglånet. Dine Penger har sjekket hvilke betingelser det enkelte fagforbund har klart å forhandle seg fram til for sine medlemmer og Unio kom best ut. Med artikkelen fra Dine Penger som argumentasjon, fikk jeg forhandlet ned renta på boliglånet betydelig. Når jeg regnet på det fant jeg ut at jeg årlig sparer så mye at det dekker fagforeningskontingenten til BF.

Med andre ord, det er lurt å sjekke ut BFs fordelsprogram.

Til slutt vil jeg benytte anledningen og ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.


[Artikkelen har også stått i Bibliotekaren 4/2018]