Et godt oppgjør for Bibliotekarforbundet

Lønnsrammen i KS og Oslo endte i år på 5,4 prosent, mens den i staten endte på 5,2 prosent. Alle tillegg gis med virkning fra 1. mai.

-Jeg er glad for at vi kom i mål i både kommune og stat uten å måtte ty til mekling eller streik. Årets lønnsoppgjør betyr reallønnsvekst for våre medlemmer gitt dagens anslag for prisvekst på 4,9 prosent, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Årets krav fra BF

2023 er et mellomoppgjør der en kun forhandler om lønn. Det viktigste kravet fra oss i årets lønnsoppgjør var reallønnsvekst for våre medlemmer. Det vil si en lønnsvekst på over 4,9 prosent som er anslaget for årets konsumprisvekst.

Et annet viktig krav for oss var at frontfaget i år ikke skulle fungere som et tak for lønnsutviklingen i offentlig sektor. Rammen i frontfaget ble 5,2 prosent. For Bibliotekarforbundet var det viktig å både ta hensyn til lavtlønnede, samtidig som en tar vektlegger ansvar, kompetanse, utdanning og erfaring.

Les mer om kravene fra BF i årets lønnsforhandlinger.

Lokale forhandlinger – kurs i kravskriving

Det vil i år bli lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 i KS, og for alle våre medlemmer i staten.

Også i år vil vi holde digitale kurs i kravskriving for medlemmer. Her vil vi starte med en 15 minutters gjennomgang av årets lønnsoppgjør.

Kurs i kravskriving for KS blir tirsdag 23.05, klokken 12.00-13.30. Påmeldingsfrist er mandag 22.05. Påmeldingskjema

Kurs i kravskriving for stat blir torsdag 25.05, klokken 12.00-13.30. Påmeldingsfrist er onsdag 24.05. Påmeldingskjema

BF er godt fornøyd med årets oppgjør, og ønsker de som skal ut i lokale forhandlinger lykke til!

Resultatet i KS

I kommunesektoren ble rammen på 5,4 prosent, noe som er over frontfaget. Det ble et godt oppgjør for både lavtlønnede og de med lengst utdanning og lengst ansiennitet. Våre medlemmer i kapittel 4 er sikret en lønnsvekst på minst 26 300 kroner, mens for eksempel bibliotekarer i kode 7026 med 16 års ansiennitet, får en lønnsøkning på kroner 31 200. Ny garantilønn blir for denne gruppen minst 569 100 kroner.

Ledere i kapittel 4, eksempelvis stillingskode 7451 og 7453, får et lønnstillegg på 5,7 prosent.

Det er avtalt lokale forhandlinger i kapittel 4 i 2024. Størrelse og virkningsdato avtales under hovedoppgjøret neste år.

Oversikt over sentrale tillegg og ny garatilønnstabell.

Resultatet i staten

Resultatet fra lønnsforhandlingene i statlig sektor ble en ramme på 5,2 prosent. Dette betyr at det ligger mye penger i potten, og at det er over forventet prisvekst. Som i fjor går potten i sin helhet til fordeling lokalt. De lokale forhandlinger vil foregå i den enkelt virksomhet, og skal være ferdige innen 31. oktober.

Les også: Enighet i lønnsoppgjøret i staten.

Resultatet i Oslo kommune

Det ble også et godt oppgjør i Oslo kommune med en ramme på 5,4 prosent. Ansatte med lønnstrinn til og med 35 får et kronetillegg på 32 600 kroner. Fra og med lønnstrinn 36 gis det et tillegg på 6 prosent.

Ny lønnstabell.

Unio har laget en oppsummering av årets lønnsoppgjør i stat og kommune i denne podcasten på 19 minutter.

Øvrige områder

Lønnsforhandlingene i Spekter er ikke sluttført for det enkelte medlem.

I Virke blir det forhandlinger i HUK-området 19.-20. juni.

I Samfunnsbedriftene gjennomføres forhandlingene 9.-10. mai.

Om du har spørsmål eller har behov for bistand ta kontakt med BFs sekretariat!